Jogi háttér


  • 2004.évi.CXL.törvény KET
  • 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről.
  • 2009.évi.CXXV.törvény Magyar Jelnyelvről és a jelnyelv használatáról
  • 1998.évi.XXVI.törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
  • 62/2011.(XI.10.) NEFMI rendelet a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a  jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről.
  • 38/2011. (VI.29.) NEFMI rendelete a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékérő